Novinky
Květen 2020

K dnešnímu dni 3. 5. 2020 je na této website umístěno celkem 1.663 opaskových přezek. 

viac
listopad 2019

Hezky se nám pomalu ale jistě rozrůstá rodina opaskových spon RAF. (Evropa - V. Británie) 

viac

1847 - 1913

1

Pruské království 1701 - 1918

KINGDOM OF PRUSSIA

Moto: Gott mit Uns (Bůh s námi)Motiv pruské koruny se v průběhu let měnil, k nejvýzraznější změně ale došlo v podobě vrchního kříže. Provedení samotné

koruny je v detailech rozmanité jen díky četnosti výrobců. Původní podoba vrchního kříže byla tvarem tzv. Latinského kříže,

kolem kterého byla vyobrazena záře, po roce 1898 došlo ke změně a kříž byl nahrazen podobou Železného kříže který

zůstal až do přechodu na jiné opaskové přezky po roce 1918, nástupcem byla nová opasková přezka pro Reichsheer.  

 

Design of the crown has changed in time, the most remarkable changes occurred in the form of the cross on top of the crown.

There are variation in design from different manufacturers. First version of the cross was the "Latin cross" with a radiation emanating from behind the cross, After 1898 the shape of the cross was changed to resemble the "iron cross" and was used

until the end of WWI. 

1

 

Po roce 1898

After1898

2

 

 

 

Rozměr přezek 50 x 47mm

Opaskové přezky "Typ I." byly používány v letech 1847 - 1900, hlavním markantem je letování čelního motivu na čtyři body. Letování na tři body se používalo až před koncem uvedeného období. Málokteré přezky z tohoto období

jsou značené výrobcem, sporadicky nesou ražbu písmen - B, M, AR což byl monogram výrobce, tato značka

zároveň plnila funkci označení přezky která prošla kontrolou zda výrobek splňuje požadované pruské normy. 


Buckle dimensions 50x70 mm
Type I was used in years 1847 to 1900. Main feature was the 4 point soldering attachment  of inset. 3 point soldering attachment was used only towards the end of 1890's production. Only few buckles were ever marked by manufacturers, sometimes letters B,M AR are observed. These letters are considered as inspection markings to show that the buckle was in compliance with military standards.


Materiál: Mosaz a niklovaný motiv

Konstrukce: dvoudílná, korpus s naletovaným mosazným očkem typu "C", čelní motiv letovaný na čtyři body

Varianty provedení koruny

Material: Brass and nickeled inset
Construction: two parts, "C" type catch , 4 point solder attachment
Note: cross variation

1

 

1

 

3

 

5

 

Značena jednotkou: 37.R. 3. 2 

Unit markings:  37.R.3.2

7

 

4

 

8

 

9

 

10

 

Materiál: Mosaz a niklovaný motiv

Konstrukce: dvoudílná, korpus s naletovaným mosazným očkem typu "C", čelní motiv letovaný na tři body

Varianty provedení koruny

Material: Brass and nickeled inset
Construction: two parts, "C" type catch , 3 point solder attachment
Note: cross variation

2

 

4

 

6

 

1

 

1

 

 

 

1

Bavorské království 1806 - 1918

Kingdom of Bavaria

Motto: In Treue Fest (Pevni ve věrnosti)


 

 

Materiál: Mosaz a niklovaný motiv

Konstrukce: dvoudílná, korpus s naletovaným mosazným očkem typu "C", čelní motiv letovaný na tři body

Material: Brass and nickeled inset
Construction: two parts, "C" type catch , 3 point solder attachment

1